Vörösmarty Iskoláért
Alapítvány

3530 Miskolc, Mádai u. 2.

Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt.

10300002-25509898-00003285

Alapítványi adószám:
1840 1396-1-05


Vörösmarty Híradó
A képre kattintva többet megtudhat iskolánk névadójának életéről.

Címünk:
3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.
(a címre kattintva Google-térképen is megtekinthető)
OM azonosítónk: 201516
E-mail:
info kukac vorosmartykatolikus.hu
titkarsag kukac vorosmartykatolikus.hu
Telefon/fax:
(46) 506 518
(30) 613 72 17
Gazdaságvezető:
(46) 504 881
Óvoda:
(46) 322 928

Ebéd lemondása:
(30) 613 72 05


Csengetési rend
Alsó tagozat

1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
Iskolaotthonos osztályokban:
7. óra: 1335- 1420
8-9. óra: 1430- 1555


Az iskola hagyományrendszere
"A gyökérben erő villan"- írja egy helyütt Radnóti. S valóban a gyökér a kapaszkodás, a biztonság, az erő jelképe. Egy embercsoport akkor válik közösséggé, ha múltba nyúló gyökerei vannak, melyek biztosítják mindennapi életében a folyamatosságot és az összetartó erőt. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a gyökerek már kisiskolás kortól kössék valahová az embert.

Hagyományrendszerünk sarkalatos eleme maga a név, amit viselünk: Vörösmarty Mihály neve. Névválasztásunkat részben a felelős, szigorú munkára törekvés motiválta. Vörösmarty élete, munkássága örökérvényű erkölcsi üzenetet hordoz: a helytállás, a tenni akarás, a hazaszeretet üzenetét. Ezt a szellemiséget - mely a lokálpatriotizmus gyakorlatában nyeri el végső értelmét - tartjuk követendőnek a jövőben is. A hagyományápolás külső megjelenése az aulánkat díszítő, Varga Éva szobrászművész alkotta Vörösmarty-dombormű, amelyet minden év december 1-én, a költő születésnapján ünnepélyes keretek között megkoszorúzunk.

Az iskola címerében igyekeztünk leképezni azokat az általunk fontosnak tartott értékeket, stratégiai irányokat, melyek örökös útjelzőként szolgálnak: kék alapon fehérrel rajzolt nyitott ablak az el-és befogadás jelképeként, benne a felfelé ívelő út embernevelésünk távlati céljait, a felfelé törekvést, a nehézségek leküzdésének akarását szimbolizálja.

Ez az embléma - amely saját alkotás, hiszen egyik kollégánk munkája - szintén aulánkat díszíti. Ez jelenik meg emléklapjainkon, okleveleinken, bármilyen kiadványunkon. Az összetartozás jelképeként viselik diákjaink pólókon, sportmezeken.

Már tettünk említést kitüntetéseinkről a Vörösmarty-plakett (Pócsik István alkotása) és a Jó tanuló - Jó sportoló díjakról.

Iskolánk mindig is törekedett arra, hogy a munkás hétköznapok feszültségét színes, élménygazdag események, programok oldják. Hagyományrendszerünk kulturális, ünnepi és sportrendezvényei:


Minden évben megrendezzük:
 • Új elsősök fogadása: műsoros fogadás, iskolabemutatás
 • Október 23-án: nemzeti ünnepünk megünneplése
 • Megyei Angol nyelvű prózamondóverseny: megyei szintű rendezvény minden év november végén
 • Megyei Vörösmarty-szavalóverseny: megyei szintű rendezvény minden év december 1. alkalmából
 • Vörösmarty-hét: Vörösmarty-domborműnél koszorúzás, díszőrség, iskolai tanulmányi versenyek, vetélkedők, kiállítás
 • Karácsonyi megemlékezés: az ünnep jellegéhez igazodó bensőséges megemlékezés a téli szünet előtti utolsó tanítási napon
 • Farsang: osztályok jelmezes bemutotója, nyolcadikosok nyitótánca, negyedikesek nyitótánca
 • Vörösmarty-gála: kulturális rendezvény
 • Március 15-én: nemzeti ünnepünk megünneplése
 • Városi honismereti vetélkedő: "Ki tud többet Miskolcról? " címmel a város napja (május 11.) alkalmából

Iskolai szintű vetélkedők, szórakoztató rendezvények:
 • diákönkormányzati " fordított " nap december 1-én
 • Vörösmarty-vetélkedő névadónk koráról, életéről a 4. osztályosok részére
 • külön alsós és felsős farsangi rendezvények, melyeknek hagyományos nyitótáncai: alsó tagozaton palotás, felső tagozaton keringő.
 • diákönkormányzat által szervezett klubok, disco
 • őszi kirándulás akadályversennyel
 • gyermeknapi rendezvények
 • Tátika bemutató
 • külföldi sítábor és nyári táborozások

Hagyományaink dokumentumai:
 • iskolaújságjaink
 • emléklapok, oklevelek a Vörösmarty-címerrel
 • emblémás meghívók rendezvényeinkre
 • Pedagógiai Önarckép című kiadványunk
 • 20 éves a Vörösmarty című jubileumi emlékkönyvünk
 • az MPKI által megjelentetett publikációink a diagnosztikus vizsgarendszerről, az általunk készített helyi tantervekről
 • a Vörösmarty Iskoláért Alapítvány, melyet a nevelőtestület és a szülői közösség hívott életre a tanórán kívüli tevékenységek segítésére, a tehetséges tanulók
 • jutalmazására, sportversenyek utazási költségeinek támogatására
 • minden tanév végén a nyolcadikosok által készített iskolaévkönyv

Hagyományrendszerünk eme keresztmetszete - talán - elegendő érvként szolgál annak igazolására, hogy a kötődést biztosító gyökerek ereje színes, tartalmas életet teremt iskolánk falai között, hogy gyerek és felnőtt, az iskolaközösség valamennyi tagja egyaránt érezhesse e falak éltető sugárzását.
Aktuális pályázatunk


e-Ellenőrző
Heti menü
Jó étvágyat!

Videók
Videó archívum
• Egri Főegyházmegye

• Szent István TV

• Szent István Katolikus Rádió

• Magyar Katolikus Egyház

• Magyar Kurir

• Vatikán

• Fráter Gimnázium

• Jezsuita GimnáziumCsengetési rend
Felső tagozat
0. óra: 700- 745
1. óra: 800- 845
2. óra: 900- 945
3. óra: 955- 1040
Udvari szünet
4. óra: 1100- 1145
5. óra: 1155- 1240
6. óra: 1250- 1335
7. óra: 1400- 1445
8. óra: 1450- 1530

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
A honlapot készítette
A honlapot karbantartja
Minden jog fenntartva © 2013
Ön a


látogatónk